turisme

Recursos humans per a l'Administració local

Nombre de lectures: 0

Recursos humans per a l'Administració local

  • Elaboració: febrer de 2017
  • Actualització: gener de 2019

CORH Comunitat de Recursos Humans

Presentació

Aquests materials corresponen als continguts de consulta del Curs virtual de recursos humans per a l'Administració local. Es tracta d'un curs virtual de 30 hores lectives elaborat per l'Escola d'Administració Pública, que se segueix des de l'Aula virtual de l'EAPC, on hi ha les indicacions didàctiques corresponents i les activitats que cal dur a terme.

Objectius

  • Conèixer el règim general de la funció pública, en especial el lloc que ocupa la funció pública local com a conjunt de persones que presten serveis a les administracions públiques locals, i el seu règim jurídic i organitzatiu bàsic.
  • Aprofundir en els diversos aspectes de la selecció de personal, tant si es tracta de funcionaris com de personal laboral, o de personal amb un vincle estable o temporal, i com es duen a terme les provisions del personal i la seva promoció professional.
  • Saber quina és la jornada de treball del personal al servei de les administracions públiques locals, el règim jurídic dels permisos i les diverses situacions administratives, i quin és el sistema retributiu que se'ls aplica.
  • Aprendre el règim d'incompatibilitats i el règim disciplinari del personal al servei de les administracions públiques locals, així com els seus drets sindicals.

Continguts

Autoria i llicència

Autoria dels materials: Cristian Armadas Sabaté, Susana de la Fuente Prada.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local, EAPC.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en qualitat d'òrgan contractant de la redacció i producció d'aquests materials, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, cosa que n'autoritza l'ús:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de BY NC SA 3.0 Espanya de Creative Commons.

Torna a munt