Nombre de lectures: 0

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha publicat les dades d'afiliació del mes de juny de 2020, de les quals destaca que, en el conjunt del sistema de la Seguretat Social hi ha 18.624.000 d'afiliats, fet que suposa un increment del0,16% respecte del mes anterior, però un descens del 4,58% respecte del mateix mes de l'any anterior.

Mitjanes del mes de juny

Es produeix, en aquest segon trimestre de l'any 2020, un punt d'inflexió en la tendència creixent de l'afiliació, que anava pujant de manera sostinguda des del quart trimestre del 2013.

Total d'afiliats al sistema

Per tant, l'últim any s'han perdut gairebé 894.000 afiliats. La caiguda més important s'ha produït en el sector serveis -un 5%-, mentre que agricultura i pesca ha estat el sector amb un descens menor de l'afiliació en aquest període, del 2,32%.

Afiliats al sistema per sectors d’activitat

Si atenem al tipus de prestacions de serveis, el treball per compte d'altri ha caigut l'últim any un 5,25%, mentre que el treball per compte propi ho ha fet l'1,26%.

Total d'afiliats per compte d’altri (mitjanes del mes de juny)

Total d'afiliats per compte propi (mitjanes del mes de juny)

Pel que fa a Catalunya, les tendències són molt similars. El nombre total d'afiliats al sistema de la Seguretat Social és, al juny de 2020, de 3,330 milions de persones, que representa un increment del 0,47% respecte de les dades del mes anterior. No obstant això, també a Catalunya ha baixat el nombre d'afiliats respecte al juny del 2019, en un percentatge del 5,08%, i supera d'aquesta manera la mitjana del conjunt de l'Estat. Per tipologia contractual, l'ocupació per temps indefinit a Catalunya ha crescut un 0,37% l'últim any, mentre que l'ocupació temporal s'ha reduït un 21,41%. Per tant, resulta evident que, com acostuma a passar en totes les crisis que afecten l'ocupació, ha estat el treball temporal el que ha patit en primer lloc i d'una manera més severa els efectes de la caiguda de l'activitat.

Pel que fa a les activitats, el sector serveis a Catalunya també ha estat el més danyat per la pèrdua d'afiliats, en caure un 5,62% l'últim any. No obstant això, el sector que menys ha caigut ha estat la construcció, que ha perdut un 2,96% dels afiliats. Pel que fa als règims del sistema, l'últim any la caiguda de l'afiliació al règim general a Catalunya ha estat del 5,58%, mentre que en el règim especial de treballadors autònoms la caiguda ha estat de l'1,92%.