Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: aspectes generals

Articles de l'etiqueta aspectes generals

Continuem amb el dualisme: MUFACE enfront de règim general

Com ja hem comentat en altres ocasions, una de les principals peculiaritats de la protecció social dels empleats públics és el seu enquadrament en dos règims diferents del Sistema de Seguretat Social: el règim especial de funcionaris públics, i el règim general. Començant por aquest últim, l'article 136.1 …

per llegir-ne més

Nous incentius per a la contractació de persones amb discapacitat a centres especials de treball i de persones amb capacitat intel·lectual límit

Les persones amb discapacitat constitueixen, en l'àmbit de l'ocupació, un col·lectiu heterogeni però amb una característica comuna: l'especial exposició a la discriminació i les dificultats per accedir a l'ocupació en condicions d'igualtat d'oportunitats amb la resta de les persones treballadores. La desocupació de …

per llegir-ne més

Reforma de l’Estatut dels treballadors: els repartidors han d’estar inclosos en el règim general de la Seguretat Social

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 12 de maig de 2021 ha publicat el Reial decret llei 9/2021, d'11 de maig, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d …

per llegir-ne més

Mesures de prevenció i salut laboral a Catalunya

El 19 de desembre, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 …

per llegir-ne més

El Pacte de Toledo: el futur de les pensions

El Pacte de Toledo és una comissió parlamentària, dintre del Congrés dels Diputats, creada l’any 1995 amb la finalitat de debatre, analitzar i fer propostes de futur del sistema espanyol de pensions en relació amb la sostenibilitat del conjunt del sistema de protecció social.

Aquest any 2020, el Pacte …

per llegir-ne més

Els efectes de la crisi sanitària en les dades d’afiliació a la Seguretat Social

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha publicat les dades d'afiliació del mes de juny de 2020, de les quals destaca que, en el conjunt del sistema de la Seguretat Social hi ha 18.624.000 d'afiliats, fet que suposa un increment del0,16% respecte del mes anterior, però …

per llegir-ne més

Novetats en matèria social del nou Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril i rectificació de mesures adoptades en relació a la COVID-19

Modificacions en la Llei d’infraccions i sancions a l’ordre social en matèria de frau en l’obtenció de prestacions

per llegir-ne més

Reincorporació (voluntària) dels “alliberats sindicals”, en atenció a la situació generada per laCOVID-19 (Coronavirus)

D'acord amb el que disposa l'article 68 del TRLET, cadascun dels membres del comitè d'empresa i dels delegats de personal, com a representants legals dels treballadors, disposa, sens perjudici del que estableixin els convenis col·lectius, d'un crèdit d'hores mensuals retribuïdes per exercir les seves …

per llegir-ne més

Justificant per als desplaçaments dels treballadors d’activitats essencials en relació amb la COVID-19 (coronavirus)

Des del passat dia 30 de març i, en principi, fins al dia 9 d'abril de 2020, amb la finalitat d'afavorir la contenció de la propagació de la COVID-19, els desplaçaments als centres i llocs de treball, tant al sector públic com al privat, han quedat limitats als …

per llegir-ne més

Noves condicions de dispensació i administració de medicaments davant la crisi sanitària (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 27 de març de 2020 ha publicat l'Ordre SND/293/2020, de 25 de març, per la qual s'estableixen condicions a la dispensació i l'administració de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, davant la situació de …

per llegir-ne més

Torna a munt