Nombre de lectures: 0

L'Organització Internacional del Treball ha publicat un informe sobre les perspectives socials i d'ocupació al món el 2016, que ha titulat "Transformar l'ocupació per erradicar la pobresa", també en versió castellana. Aquest informe subratlla que les polítiques socials i d'ocupació poden ajudar els individus a trobar una feina, millorar les seves condicions de treball i ingressos actuals i facilitar la seva transició a nous (i millors) llocs de treball.

Aquest informe inclou diversos exemples d'aquest tipus de polítiques dutes a terme en països desenvolupats i en desenvolupament. Una lliçó general que se'n desprèn és que és essencial formular aquestes polítiques com a part d'una estratègia global centrada en millorar les sinergies entre les diferents eines i polítiques sociolaborals per lluitar contra situacions de pobresa.

Etiquetes: