Nombre de lectures: 0

El Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, estableix la revaloració i els complements de pensions de classes passives i la revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017.

Si en voleu saber més, podeu accedir a aquest document sobre les pensions el 2017.