Nombre de lectures: 0

Des de l'entrada en vigor de la Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social, les regles per acreditar els períodes de cotització necessaris -les anomenades carències - per causar dret a determinades prestacions contributives, han canviat substancialment.

Ho trobareu desenvolupat en aquest document, que conté exemples pràctics sobre com determinar aquestes carències.