Saltar al contingut principal

De l'administració en paper a l'administració digital

Nombre de lectures: 0

← Inici del curs

Qüestionaris d'autoavaluació

Qüestionari del mòdul 1

L’administració digital és:
Respostes
L’administració digital és:
Respostes
L’administració digital exigeix:
Respostes
El desenvolupament de l’administració digital:
Respostes
El model català d’administració electrònica es basa en el desenvolupament:
Respostes
La regulació de l’administració digital correspon:
Respostes
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:
Respostes
El gruix de la regulació de l’ús dels mitjans electrònics inclosa en la Llei 39/2015 entra en vigor:
Respostes
El Consorci Administració Oberta de Catalunya és format:
Respostes
Les tecnologies disruptives:
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 1 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 2

El fonament jurídic de l’administració digital són:
Respostes
Els principis de l’administració digital:
Respostes
El principi d’igualtat persegueix:
Respostes
La incorporació dels mitjans electrònics a l’administració pública:
Respostes
Els avisos legals i les condicions d’ús:
Respostes
El principi de qualitat en l’administració digital es manifesta entre altres mecanismes a través de:
Respostes
La normativa sobre accessibilitat exigeix que les administracions públiques:
Respostes
Les administracions públiques tenen l’obligació de complir els estàndards d’accessibilitat:
Respostes
La interoperabilitat és necessària perquè:
Respostes
L’Esquema Nacional de Seguretat es basa en els principis de la seguretat:
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 2 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 3

Tenen dret a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics:
Respostes
Les persones físiques:
Respostes
El dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de la tramitació dels procediments:
Respostes
El dret a no presentar dades i documents s’estén:
Respostes
Les persones físiques:
Respostes
Els treballadors públics tenen l’obligació d’utilitzar els mitjans electrònics:
Respostes
L’obligació de relacionar-se amb les administracions públiques es pot establir per reglament:
Respostes
Les administracions públiques tenen l’obligació d’assistir en l’ús dels mitjans electrònics:
Respostes
Les persones que no disposin de mitjans electrònics d’identificació electrònica només poden ser identificades de manera vàlida:
Respostes
Els documents presentats en paper a les oficines d’assistència en matèria de registres per una persona interessada:
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 3 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 4

Els mitjans electrònics permeten relacionar-se amb les administracions públiques:
Respostes
El portal d’Internet:
Respostes
La seu electrònica:
Respostes
La seu electrònica:
Respostes
La seu electrònica dona accés:
Respostes
El portal de transparència:
Respostes
El portal de dades obertes:
Respostes
El perfil de contractant:
Respostes
Les finestretes úniques són un punt d’accés unificat:
Respostes
Les administracions públiques:
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 4 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 5

Quan s’utilitzen els mitjans electrònics:
Respostes
La identificació electrònica és el procés que consisteix a:
Respostes
La signatura electrònica:
Respostes
L’ús de certificats electrònics per a la signatura electrònica pot garantir:
Respostes
Les persones poden utilitzar en les seves relacions amb les administracions públiques:
Respostes
Les administracions públiques:
Respostes
Les administracions públiques poden disposar que les persones interessades:
Respostes
Les administracions públiques:
Respostes
Les administracions públiques han d’exigir la signatura electrònica:
Respostes
La signatura electrònica es pot realitzar:
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 5 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 6

Els actes administratius:
Respostes
El registre electrònic:
Respostes
El còmput dels terminis al registre electrònic es fa:
Respostes
El registre electrònic:
Respostes
Els registres electrònics:
Respostes
El registre electrònic d’apoderaments:
Respostes
L’expedient electrònic:
Respostes
Les administracions públiques poden fer còpies:
Respostes
La notificació de les resolucions i els actes administratius es pot fer:
Respostes
L’actuació administrativa automatitzada es pot signar mitjançant:
Respostes
Resultat


↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 6 | ← Inici del curs

Qüestionari del mòdul 7

Les administracions públiques:
Respostes
L’intercanvi de dades entre administracions públiques:
Respostes
El Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya recull:
Respostes
La reutilització de les aplicacions electròniques:
Respostes
El Centre de Transferència de Tecnologia és el portal on l’Administració pública:
Respostes
La interoperabilitat:
Respostes
La interoperabilitat té tres dimensions:
Respostes
L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat:
Respostes
Les normes tècniques d’interoperabilitat:
Respostes
El Conveni marc de col·laboració estableix la creació:
Respostes
Resultat

↑ Índex de qüestionaris | ← Mòdul 7 | ← Inici del curs

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autor: Agustí Cerrillo

El disseny del curs en el format original (MOOC) i l'elaboració dels vídeos el 2019 va anar a càrrec de Homuok SL. El disseny del format actual ha anat a càrrec del Servei de Formació per a la Generalitat, EAPC.

La imatge de la portada és de Gerd Altmann i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons