Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: persones interessades

Articles de l'etiqueta persones interessades

La caducitat com a forma de finalització del procediment administratiu

1. Plantejament de la qüestió

Com se sap, l'Administració està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la forma d'iniciació (art. 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques …

per llegir-ne més

Una síntesi de drets de la ciutadania i d'obligacions de l'Administració: el principi de bona administració

1. De la "mala administració" a la "bona administració"

L'any 1995 comencen les activitats del Defensor del Poble Europeu, tal com estableix l’article 228 (antic article 195) del Tractat de funcionament de la Unió Europea, pel qual tant la ciutadania com qualsevol persona li pot adreçar reclamacions relatives …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (III)

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el CENDOJ, el cercador del Consell General del Poder Judicial. En aquest apunt farem referència a sentències del primer trimestre del 2019, que ja sigui per la temàtica sectorial que tracten, o bé …

per llegir-ne més

El registre general d'apoderaments de l’article 6 de la Llei 39/2015

1. Introducció

Una de les novetats que ha introduït la Llei 39/2015 és la creació d’un Registre electrònic general d’apoderaments, el qual és regulat a l’article 6.

L’exposició de motius de la norma ja ens n'avança la finalitat quan indica: “En matèria de representació …

per llegir-ne més

La identificació i la signatura de les persones en les relacions juridicoadministratives en el marc de la Llei 39/2015

1. Introducció

La Llei 39/2015 representa un canvi substancial en la manera d'actuar de les administracions públiques. Davant d'una administració presencial, basada en el paper, la Llei 39/2015 culmina el procés que va iniciar la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis …

per llegir-ne més

Principals novetats de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Ahir, 2 d'octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), llevat d'algunes disposicions, que més avall assenyalarem.

Aquesta llei, publicada al BOE el 2 d'octubre de 2015, substitueix la ja sobradament …

per llegir-ne més

Torna a munt