Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: procediment administratiu

Articles de l'etiqueta procediment administratiu

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (VII)

Seguim amb el recull periòdic de resolucions del Tribunal Suprem. A continuació, trobareu una selecció de sentències de diferents seccions de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) publicades en el cercador del Consell General del Poder Judicial (CENDOJ). En aquest apunt farem referència a algunes de les darreres sentències …

per llegir-ne més

Uns apunts sobre la declaració de lesivitat

1. La declaració de lesivitat en el context de la revisió d'ofici

Dins del capítol dedicat a la revisió d'ofici, la Llei 39/2015 regula la declaració de lesivitat en l'article 107, que es presenta com un procediment que l'Administració ha de tramitar i resoldre com …

per llegir-ne més

La caducitat com a forma de finalització del procediment administratiu

1. Plantejament de la qüestió

Com se sap, l'Administració està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la forma d'iniciació (art. 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (VI)

Seguim amb el recull periòdic de resolucions del Tribunal Suprem. Aquest cop, ens permetreu que us expressem els nostres millors desitjos per a tots vosaltres, per a les vostres famílies i cercle d’amistats, així com manifestem el reconeixement a totes i cadascuna de les persones que contribuïu amb la …

per llegir-ne més

Una síntesi de drets de la ciutadania i d'obligacions de l'Administració: el principi de bona administració

1. De la "mala administració" a la "bona administració"

L'any 1995 comencen les activitats del Defensor del Poble Europeu, tal com estableix l’article 228 (antic article 195) del Tractat de funcionament de la Unió Europea, pel qual tant la ciutadania com qualsevol persona li pot adreçar reclamacions relatives …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (V)

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) publicades en el cercador del Consell General del Poder Judicial - CENDOJ-. En aquest apunt farem referència a algunes de les sentències dels mesos d’abril a desembre del 2019, que, ja sigui per la temàtica …

per llegir-ne més

Novetats de tardor: les lleis de procediment administratiu comú de les administracions públiques i de règim jurídic del sector públic modificades mitjançant reial decret llei

El dia 5 de novembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'Administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. La disposició final …

per llegir-ne més

Cal motivar el cessament d’un funcionari d’un lloc de lliure designació?

La motivació en qualsevol actuació o activitat administrativa és un pressupòsit bàsic i necessari per garantir la legalitat i l'encert en l’actuació de les administracions públiques. Així mateix, la motivació és un element de garantia per al destinatari de l’acte. Per això, les diverses lleis de procediment …

per llegir-ne més

La rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics queda limitada als supòsits taxats

Amb una redacció idèntica a la que conté la Llei 30/1992, la Llei 39/2015 regula en l'article 109.2 la potestat de les administracions públiques de rectificar els errors materials, de fet o aritmètics. El precepte indica que dita potestat es pot exercir en qualsevol moment i …

per llegir-ne més

El consentiment de la persona en el procediment administratiu: el canvi en l’article 28.2 de la Llei 39/2015 derivat de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

1. Introducció

El tractament de dades de caràcter personal en l’àmbit de les administracions públiques ha estat objecte tradicionalment d’una controvèrsia constant i una innumerable casuística, que ha anat consolidant una doctrina i una jurisprudència protectora del dret fonamental a la intimitat de les persones físiques, per garantir-ne …

per llegir-ne més

Torna a munt