Nombre de lectures: 0

En el marc dels cursos d'estiu de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo, el 6 de setembre de 2016 es va presentar, dins el curs Envelliment de la població treballadora, la ponència del doctor Eduardo Rojo Torrecilla, titulada "El dret a la igualtat de tracte i no discriminació per raó d'edat. La protecció de les persones d'edat avançada".

Tot i que la perspectiva d'aquest magnífic treball s'orienta principalment cap a qüestions d'igualtat de tracte i no discriminació, el cert és que des del punt de vista de la Seguretat Social l'envelliment de la població constitueix en si mateixa una qüestió de crucial importància, tant per al manteniment d'una protecció eficaç com per al sosteniment mateix del sistema públic de pensions.

El professor Rojo efectua una anàlisi exhaustiva de les qüestions relacionades amb la protecció de les persones d'edat avançada, la lectura de la qual resulta altament recomanable.