Nombre de lectures: 0

Segons dades facilitades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el dia 18 de març de 2021 s'havia reconegut la prestació de l'ingrés mínim vital (IMV) al conjunt de l'Estat a 203.838 llars, en les quals viuen 565.195 persones, 245.175 de les quals -més del 43% del total- són menors d'edat. Més del 70% de les llars que s'han beneficiat d'aquesta prestació tenen almenys un menor en la unitat de convivència. Cal tenir en compte que cada llar beneficiada per aquest reconeixement té, de mitjana, 2,77 persones. El cost de la nòmina de març pujarà a 152 milions d'euros, i el cost acumulat d'aquests últims nou mesos és de més de 920 milions d'euros.

Del total de sol·licituds rebudes en aquests últims nou mesos -1,15 milions-, se n'han tramitat més del 75% i se n'han aprovat més de 210.000. S'han denegat 600.000 sol·licituds en aquest període, la majoria pel fet de no complir el criteri de vulnerabilitat, en superar els llindars de renda i patrimoni, o per no haver acreditat la unitat de convivència.

La quantia mitjana de les prestacions reconegudes és de 460 euros mensuals. Cal recordar que el llindar de renda garantida oscil·la entre els 470 euros al mes per a una llar unipersonal i els 1.033 euros al mes per a unitats nombroses (dos adults i tres o més menors, tres adults i dos o més menors o bé quatre adults i un menor).

L'edat mitjana dels beneficiaris de l'IMV és de 43,51 anys, i el grup més nombrós és el d'edats compreses entre 36 i 45 anys. L'edat mitjana baixa fins als 27,55 anys si s'inclouen a tots els membres de la unitat de convivència, i fins als 18,55 anys si se n'exclou els titulars. Gairebé una de cada tres llars beneficiàries és unipersonal.

Per gènere, més del 70% dels titulars de l'IMV són dones, que també són majoria entre els beneficiaris, en estar les unitats de convivència beneficiàries compostes per dones en gairebé un 56%.

Les dades de prestacions d’IMV reconegudes a Catalunya són, actualment, les següents:

PROVÍNCIA PRESTACIONS BENEFICIARIS ADULTS MENORS QUANTIA MITJANA
BARCELONA 9.078 26.530 13.769 12.761 439,67 €
GIRONA 1.605 5.076 2.577 2.499 463,58 €
LLEIDA 892 2.787 1.408 1.379 454,71 €
TARRAGONA 2.119 6.532 3.303 3.229 446,22 €
TOTAL 13.694 40.925 21.057 19.868 451,05 €

Pel que fa a la tramitació de sol·licituds a Catalunya, les dades són les següents:

PROVÍNCIA EXPEDIENTS TRAMITATS RESOLTS APROVATS DENEGATS EN ESMENA
BARCELONA 68.846 63.905 9.322 54.583 4.941
GIRONA 9.925 9.539 1.632 7.907 386
LLEIDA 4.203 4.144 929 3.215 59
TARRAGONA 12.736 11.093 2.177 8.916 1.643
TOTAL 95.710 88.681 14.060 74.621 7.029