Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: acció protectora no contributiva

Articles de l'etiqueta acció protectora no contributiva

Importants novetats en les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

El Butlletí Oficial de l'Estat del 19 de juliol de 2023 ha publicat el Reial decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció …

per llegir-ne més

Novetats en matèria d’assistència social a Catalunya: emigrants retornats i víctimes de violència masclista

A Catalunya tenim una extensa normativa relativa a assistència social i serveis socials, matèries totes dues incloses en l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya i complements necessaris del nostre sistema de Seguretat Social, tal com estableix l'article 42.2 del TRLGSS.

Recentment, la publicació de la Llei …

per llegir-ne més

Aprovat el nou procediment per al reconeixement del grau de discapacitat: un model més social

El Butlletí Oficial de l'Estat de 20 d'octubre de 2022 ha publicat el Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, que entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació …

per llegir-ne més

Renda garantida de ciutadania (RGC) i ingrés mínim vital (IMV): una coexistència complexa

La Constitució espanyola recull, en l'article 41, el principi d'universalitat del sistema de Seguretat Social, de manera que aquest ha d'oferir a tots els ciutadans assistència i prestacions suficients davant situacions de necessitat. La conseqüència immediata d'aquest mandat constitucional és la necessitat d'establir dos nivells …

per llegir-ne més

Ingrés mínim vital 2022: requisits, quanties i nou complement a la infància

La Llei 19/2021, de 20 de desembre, és el resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del Reial decret llei 20/2020, que va introduir en el nostre sistema públic de Seguretat Social una nova prestació: l’ingrés mínim vital (IMV). Per tant, aquesta prestació no …

per llegir-ne més

L’ingrés mínim vital: evolució i dades a març del 2021

Segons dades facilitades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el dia 18 de març de 2021 s'havia reconegut la prestació de l'ingrés mínim vital (IMV) al conjunt de l'Estat a 203.838 llars, en les quals viuen 565.195 persones, 245.175 de les quals …

per llegir-ne més

Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat: propostes en matèria de pensions i de cotitzacions al Règim General per a 2021

El Butlletí Oficial de les Corts Generals va publicar, el dia 30 d’octubre de 2020, el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, actualment en tramitació i que pretén substituir el de 2018, aprovat per Llei 6/2018, de 3 de juliol …

per llegir-ne més

Torna a munt