Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: contractació pública

Articles de l'etiqueta contractació pública

El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en els incidents contractuals és preceptiu?

La interpretació de l'article 191.3.c de la Llei de contractes del sector públic (LCSP)

L’article 191.3.c de la Llei 9/2017, de 18 de novembre, de contractes del sector públic, disposa que "Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de …

per llegir-ne més

El mecanisme de la inversió del subjecte passiu (ISP) aplicable a l'IVA de la contractació de determinades obres

Una de les qüestions que més dubtes està generant en l’aplicació de l’IVA a l’activitat de les entitats que integren el sector públic és el que fa referència a qui és l’obligat a ingressar l’IVA en la contractació de determinades execucions d’obra, que serà …

per llegir-ne més

Sobre l'acció de regrés contra autoritats i personal establerta a la disposició addicional 28 de la Llei de contractes del sector públic

1. Introducció

La declaració de nul·litat d'un acord o d'unes activitats materials, per les quals un contractista ha dut a terme obres, serveis o subministraments per a l'Administració, convoca una situació d'enriquiment injust d'aquesta en relació amb el contractista. L'article 28.2.e …

per llegir-ne més

Torna a munt