Nombre de lectures: 0

El dia 30 de gener de 2016 es va publicar al BOE l'Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, establertes en la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l' Estat per a l'any 2016.

Aquesta norma, que desenvolupa el contingut del TRLGSS en aquesta matèria, conté les normes de cotització a la Seguretat Social que s'han d'aplicar al llarg de l'any 2016.

Resumim les normes més rellevants pel que fa a la base de cotització, màxims i mínims de cotització i tipus de cotització en el document ordre_de_cotitzacio_2016_2_.pdf, de tres pàgines.

Etiquetes: