Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Alícia Maluquer Lladoc

Alícia Maluquer Lladoc - articles

Dels lliuraments de fons de l'Administració de la Generalitat a l'Administració local

Els lliuraments de fons que fa l’Administració de la Generalitat a altres administracions, i en particular en el cas que s’analitza, als ens locals i el seu sector públic, comporten, per se, certes confusions en la determinació de la seva naturalesa jurídica.

A vegades costa concloure si ens …

per llegir-ne més

La gestió de subvencions: poc intel·ligent, molt artificial

Ara que està tant en boca de tothom la utilització de la intel·ligència artificial en els diferents àmbits de la nostra societat (tothom parla dels bots conversacionals, col·loquialment anomenats "assistents de veu", com chatGPT o Dall-E), ens hem d’acostumar, en els àmbits de l’Administració, que les …

per llegir-ne més

Estat dels ajuts extraordinaris covid concedits per la Generalitat

El març del 2020, la propagació mundial de la covid-19 va justificar la declaració de pandèmia global per part de l’Organització Mundial de la Salut, la qual va precedir la declaració de l’estat d’alarma, necessària per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la pandèmia.

Les …

per llegir-ne més

Els ajuts directes per donar suport a la solvència i reduir l'endeutament del sector privat

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19, aprova un paquet de mesures per un import d’11.000 milions d’euros d’ajuts públics estatals: 7.000 milions en ajuts …

per llegir-ne més

Els ens locals i el Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya

Ha passat poc més d'un any des de l’aprovació del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). Per donar un pas més perquè el RAISC doni compliment efectiu a la normativa catalana en …

per llegir-ne més

Mesures en matèria de subvencions i ajuts per fer front a la COVID-19

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix en les disposicions addicionals tercera i quarta la suspensió dels termes i terminis per tramitar els procediments administratius …

per llegir-ne més

Estat de l’activitat subvencional de la Generalitat de Catalunya registrada al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya

Fa just un any, el 18 de març de 2019, es va publicar, en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, un nou àmbit d’informació relatiu als ajuts i les subvencions, amb la voluntat d’integrar en un sol …

per llegir-ne més

Resum del Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya

El 30 de desembre de 2019 es va publicar el Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Després d’un any i mig de tramitació, el Reglament …

per llegir-ne més

Plans estratègics de subvencions: entre l'idealisme i el realisme

En el marc general de l'equilibri pressupostari i tenint en compte el sostre de despesa, que impedeix gastar per sobre d’uns límits màxims i impel·leix a gastar millor, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) té per objectiu traslladar els …

per llegir-ne més

Novetats sobre la regulació de la Base de Dades Nacional de Subvencions

El passat 19 d’abril va entrar en vigor el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics, el qual estableix la informació que cal enviar a aquesta base …

per llegir-ne més

Torna a munt