Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Montserrat Jorba Muñoz

Montserrat Jorba Muñoz - articles

El reajustament d'anualitats: una eina a tenir molt en compte en les execucions de la despesa

L’aplicació del dret dels ciutadans a un bon govern i una bona administració va suposar l’inici d’un procés de reflexió i d’anàlisi en el funcionament de les entitats locals catalanes.

Des d’aquesta perspectiva, és del tot innegable que, els darrers anys, els governs locals han …

per llegir-ne més

Estem preparats per reimplantar la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària?

Al principi del mes de març d’enguany, saltava a la premsa la notícia sobre la voluntat de la Comissió Europea de reprendre l’aplicació de les regles fiscals que va suprimir l’any 2020 per pal·liar, primer, els efectes econòmics de la pandèmia del coronavirus i, posteriorment, els …

per llegir-ne més

Reptes davant l'actual marc de programació i execució pressupostària

Superat el període d’incertesa pressupostària que l’esclat de la crisi immobiliària va generar en l’àmbit local, una de les grans preocupacions que presideix la gestió del dia a dia de les nostres corporacions locals és, indubtablement, el grau d’execució dels crèdits pressupostaris i, especialment, dels crèdits …

per llegir-ne més

Torna a munt