Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: gestió i inspecció

Articles de l'etiqueta gestió i inspecció

Noves mesures en matèria de salut a Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 24 de juny de 2020 ha publicat el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, el capítol 1 del qual regula diferents mesures en matèria de salut.

La primera és el …

per llegir-ne més

Novetats en matèria social del nou Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril i rectificació de mesures adoptades en relació a la COVID-19

Modificacions en la Llei d’infraccions i sancions a l’ordre social en matèria de frau en l’obtenció de prestacions

per llegir-ne més

Supressió provisional del requisit de signatura electrònica en la sol·licitud de prestacions d’atur i de la Seguretat Social durant l’estat d’alarma

El Butlletí Oficial de l'Estat de 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, les disposicions addicionals tercera i quarta del qual estableixen mesures de simplificació per tramitar els procediments que permetin a les entitats gestores de la Seguretat Social …

per llegir-ne més

Repercussions en matèria de Seguretat Social de les mesures complementàries en l’àmbit laboral introduïdes pel Reial decret llei 9/2020, en relació amb la COVID-19 (coronavirus)

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 28 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19. Aquesta norma conté novetats legislatives que …

per llegir-ne més

El Fons de Reserva, la situació financera i el futur de les pensions

Finalitza aquest any 2019 com va començar: el debat sobre el futur de les pensions públiques del Sistema de Seguretat Social i els dubtes sobre la sostenibilitat financera del Sistema és permanent, i la preocupació que genera l'assumpte, creixent. Per centrar el debat, convé fer un breu repàs de les …

per llegir-ne més

L'Observatori per a la lluita contra el frau a la Seguretat Social i les denúncies davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social en aquesta matèria

L'Ordre TMS/667/2019, de 5 de juny, crea l'Observatori per a la lluita contra el frau a la Seguretat Social, amb la finalitat de recuperar els recursos del sistema de la Seguretat Social que es perden actualment per incompliments de les obligacions en aquesta matèria i per …

per llegir-ne més

Actuacions inspectores i Pla estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 19 d'abril de 2018 ha publicat la Resolució d'11 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'abril de 2018, que aprova el Pla estratègic de la …

per llegir-ne més

Aixecament parcial de la suspensió de la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el dia 22 de setembre de 2017 la Llei 21/2017, de 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social (ACPS), en desplegament del que disposa l'Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix els principis rectors que …

per llegir-ne més

Nou model de diligència de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

L'article 21.6 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, va establir que els funcionaris actuants han d'estendre diligència per escrit de cada actuació que realitzin amb ocasió de les visites als centres de treball o …

per llegir-ne més

Dades actualitzades d'afiliació i prestacions contributives de la Seguretat Social

En data 4 d'octubre de 2016, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha actualitzat les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística respecte de l'afiliació a la Seguretat Social i al pagament de prestacions del sistema.

Pel que fa referència a l'afiliació a la Seguretat …

per llegir-ne més

Torna a munt