Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: acció protectora

Articles de l'etiqueta acció protectora

Noves baixes mèdiques per menstruació, gestació i avortament, i ampliació de la prestació per adopció de menors

Amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del dia 2 de març de 2023 de la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària …

per llegir-ne més

Reforma laboral 2022: novetats en matèria de Seguretat Social

El Butlletí Oficial de l’Estat de 30 de desembre de 2021 va publicar el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, que inclou importants …

per llegir-ne més

La reforma de les pensions. Primer capítol: la Llei 21/2021

Com ja vam tenir ocasió de comentar en aquest mateix espai, el Pacte de Toledo va fer l'any 2020 una sèrie de propostes per garantir la sostenibilitat financera i social del nostre sistema públic de pensions en el futur. Aquestes propostes serveixen al legislador d'orientació i guió per …

per llegir-ne més

Determinacions en matèria de Seguretat Social de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2022

El Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 ja és al Senat, un cop passat el primer tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats. Abans del dia 24 de desembre haurà de finalitzar aquest segon tràmit i tornarà al Congrés per a l’aprovació …

per llegir-ne més

Discriminació per raó de sexe en l’accés a la jubilació anticipada?

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha abordat, novament, una qüestió relativa a l'acompliment del principi d'igualtat i l'eventual discriminació per raó de sexe en el reconeixement de les pensions a l'Estat espanyol. En aquest cas, es tracta de la Sentència de 21 de …

per llegir-ne més

Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses davant la covid-19

La Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per …

per llegir-ne més

Protecció per atur: nou subsidi especial per desocupació

El Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural (BOE de 4 de novembre), crea un nou subsidi especial per desocupació amb el caràcter de prestació econòmica, de naturalesa extraordinària …

per llegir-ne més

Nous ajuts als autònoms que han de tancar els seus negocis i modificacions de l'ingrés mínim vital

El Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en vigor des del dia 30 de setembre de 2020, introdueix noves mesures de suport econòmic i social als treballadors autònoms que han vist afectades les seves activitats a conseqüència de l …

per llegir-ne més

Efectes de la compatibilitat de la pensió de jubilació amb el nomenament com a personal estatutari dels professionals sanitaris, en relació amb la situació generada per la COVID-19 (coronavirus)

L'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix la possibilitat que els professionals sanitaris jubilats metges i infermers menors de setanta anys siguin reincorporats …

per llegir-ne més

Incapacitat temporal en la situació excepcional de confinament total, i compatibilitat del subsidi per cura de menor amb la protecció per atur o cessament d’activitat, en relació amb la situació generada per la COVID-19 (coronavirus)

D’acord amb el que estableix la disposició addicional 21 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, amb caràcter excepcional i amb efectes des de l'inici de …

per llegir-ne més

Torna a munt