turisme

Aprofundim en el procediment administratiu i en el funcionament de les administracions públiques

Una síntesi de drets de la ciutadania i d'obligacions de l'Administració: el principi de bona administració

Nombre de lectures: 0

1. De la "mala administració" a la "bona administració"

L'any 1995 comencen les activitats del Defensor del Poble Europeu, tal com estableix l’article 228 (antic article 195) del Tractat de funcionament de la Unió Europea, pel qual tant la ciutadania com qualsevol persona li pot adreçar reclamacions relatives …

per llegir-ne més

Conceptualització de sector públic i administració pública per determinar l'àmbit subjectiu d'aplicació de les normes (2a part). El sector públic de la Generalitat

Nombre de lectures: 0

En la primera part d’aquest treball es va analitzar el concepte de sector públic, i es va exposar l’evolució i els motius que n'han convertit la delimitació conceptual en un exercici essencial per part dels operadors jurídics a l’hora de determinar l’àmbit subjectiu d’aplicació …

per llegir-ne més

Quan l'Administració actua sense cobertura: la via de fet

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament

El procediment administratiu es presenta com un mecanisme de protecció dels drets de la ciutadania enfront de l'actuació de l'Administració, la qual no pot dictar els seus actes ni molt menys executar-los si prèviament no ha seguit la via formal i els tràmits establerts per la …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (V)

Nombre de lectures: 0

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) publicades en el cercador del Consell General del Poder Judicial - CENDOJ-. En aquest apunt farem referència a algunes de les sentències dels mesos d’abril a desembre del 2019, que, ja sigui per la temàtica …

per llegir-ne més

Conceptualitació de sector públic i administració pública per determinar l'àmbit subjectiu d'aplicació de les normes (1a part)

Nombre de lectures: 0

1. La construcció del concepte de "sector públic"

Tota llei administrativa té un objecte, és a dir, l’àmbit material que es pretén regular, i un àmbit subjectiu, és a dir, la identificació de les administracions públiques i, si escau, dels ens públics que resten sotmeses a la norma, més …

per llegir-ne més

Novetats de tardor: les lleis de procediment administratiu comú de les administracions públiques i de règim jurídic del sector públic modificades mitjançant reial decret llei

Nombre de lectures: 0

El dia 5 de novembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'Administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. La disposició final …

per llegir-ne més

Aspectes clau del requeriment previ a la via contenciosa administrativa entre administracions (segona part)

Nombre de lectures: 0

4.2 El requeriment previ és preceptiu o potestatiu per a la via contenciosa administrativa posterior?

Sobre el caràcter potestatiu o preceptiu del requeriment respecte a la interposició d’un recurs contenciós administratiu, queda clar, a partir de la dicció de l’article 44.1 de la Llei 29/2015 …

per llegir-ne més

Els petits canvis són poderosos: un cop més, les notificacions electròniques i l'obligatorietat de la tramitació electrònica. Les ordres PDA/20/2019 i PDA/21/2019

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

La incorporació dels mitjans electrònics en l’actuació de les administracions públiques és una realitat innegable. Cada vegada més, estem signant els actes administratius electrònicament, tramitem procediments mitjançant gestors electrònics de tramitació d’expedients i notifiquem electrònicament a les persones interessades els actes que els afecten.

Encara queda …

per llegir-ne més

Aspectes clau del requeriment previ a la via contenciosa administrativa entre administracions (primera part)

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament: el requeriment previ, a cavall entre dues normatives

Fins a la Llei 39/2015, coneixíem el requeriment entre administracions previ a la via contenciosa administrativa (a partir d'ara, requeriment previ) per la regulació que en fa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de …

per llegir-ne més

Cal motivar el cessament d’un funcionari d’un lloc de lliure designació?

Nombre de lectures: 0

La motivació en qualsevol actuació o activitat administrativa és un pressupòsit bàsic i necessari per garantir la legalitat i l'encert en l’actuació de les administracions públiques. Així mateix, la motivació és un element de garantia per al destinatari de l’acte. Per això, les diverses lleis de procediment …

per llegir-ne més

Torna a munt