turisme

Aprofundim en el procediment administratiu i en el funcionament de les administracions públiques

Les universitats públiques són administracions públiques? Sobre la Sentència 1029/2019, Sala III, Secció 3, del Tribunal Suprem

Nombre de lectures: 0

L’article 2, tant de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, com de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, regulen amb una redacció quasi idèntica l’àmbit subjectiu de totes dues normes …

per llegir-ne més

L'acte de tràmit qualificat, un concepte enigmàtic?

Nombre de lectures: 0

1. Actes definitius i actes de tràmit

Entre els diversos criteris que serveixen per classificar els actes administratius, analitzarem en aquest apunt la funció que l’acte desenvolupa en el procediment administratiu. En aquest sentit, es distingeix entre actes de tràmit, que preparen i fan possible la resolució, i són …

per llegir-ne més

El "discret" paper de la persona instructora

Nombre de lectures: 0

1. L’oblit de la persona instructora

Si parlem de la persona instructora del procediment administratiu, és molt probable que la majoria dels nostres interlocutors la relacionin en una primera reflexió amb els procediments sancionadors i amb el deure d’abstenció, i no estaran fent un lligam il·lògic ni …

per llegir-ne més

El consentiment de la persona en el procediment administratiu: el canvi en l’article 28.2 de la Llei 39/2015 derivat de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

El tractament de dades de caràcter personal en l’àmbit de les administracions públiques ha estat objecte tradicionalment d’una controvèrsia constant i una innumerable casuística, que ha anat consolidant una doctrina i una jurisprudència protectora del dret fonamental a la intimitat de les persones físiques, per garantir-ne …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (IV)

Nombre de lectures: 0

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el cercador del Consell General del Poder Judicial CENDOJ. En aquest apunt farem referència a algunes de les sentències dels mesos de març i abril del 2019, que, ja sigui per la temàtica …

per llegir-ne més

Algunes reflexions sobre la suplència dels òrgans de la Generalitat

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament

El funcionament ordinari dels òrgans de les administracions a vegades es veu alterat com a conseqüència d’incidències que afecten la persona física titular de l’òrgan. Tot i que la llei proclama que la competència és irrenunciable i que ha de ser exercida pels òrgans que la …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (III)

Nombre de lectures: 0

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el CENDOJ, el cercador del Consell General del Poder Judicial. En aquest apunt farem referència a sentències del primer trimestre del 2019, que ja sigui per la temàtica sectorial que tracten, o bé …

per llegir-ne més

Com queden les lleis 39/2015 i 40/2015 després de les sentències del Tribunal Constitucional?

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

Les lleis 39/2015 i 40/2015 han comportat un canvi substancial en la manera de funcionar de les administracions públiques, tot i que encara no són completament eficaces.

En altres apunts hem parlat de la complexa transitorietat que es deriva de la Llei 39/2015, com a …

per llegir-ne més

L'executivitat dels actes administratius sancionadors

Nombre de lectures: 0

La Llei 30/1992 resolia la qüestió de l'executivitat de les resolucions sancionadores establint en el seu article 138.3 que "La resolució és executiva quan posa fi a la via administrativa".

Amb anterioritat, el Tribunal Constitucional ja havia abordat la qüestió a la coneguda Sentència 66/1984, de …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (II)

Nombre de lectures: 0

Amb aquest apunt continuem la publicació periòdica d’una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el cercador de jurisprudència del Poder Judicial CENDOJ. Al mes de novembre vàrem fer el primer recull en el qual vam analitzar sentències del tercer trimestre del 2018 …

per llegir-ne més

Torna a munt