turisme

Aprofundim en el procediment administratiu i en el funcionament de les administracions públiques

Algunes reflexions sobre la suplència dels òrgans de la Generalitat

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament

El funcionament ordinari dels òrgans de les administracions a vegades es veu alterat com a conseqüència d’incidències que afecten la persona física titular de l’òrgan. Tot i que la llei proclama que la competència és irrenunciable i que ha de ser exercida pels òrgans que la …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (III)

Nombre de lectures: 0

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el CENDOJ, el cercador del Consell General del Poder Judicial. En aquest apunt farem referència a sentències del primer trimestre del 2019, que ja sigui per la temàtica sectorial que tracten, o bé …

per llegir-ne més

Com queden les lleis 39/2015 i 40/2015 després de les sentències del Tribunal Constitucional?

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

Les lleis 39/2015 i 40/2015 han comportat un canvi substancial en la manera de funcionar de les administracions públiques, tot i que encara no són completament eficaces.

En altres apunts hem parlat de la complexa transitorietat que es deriva de la Llei 39/2015, com a …

per llegir-ne més

L'executivitat dels actes administratius sancionadors

Nombre de lectures: 0

La Llei 30/1992 resolia la qüestió de l'executivitat de les resolucions sancionadores establint en el seu article 138.3 que "La resolució és executiva quan posa fi a la via administrativa".

Amb anterioritat, el Tribunal Constitucional ja havia abordat la qüestió a la coneguda Sentència 66/1984, de …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (II)

Nombre de lectures: 0

Amb aquest apunt continuem la publicació periòdica d’una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el cercador de jurisprudència del Poder Judicial CENDOJ. Al mes de novembre vàrem fer el primer recull en el qual vam analitzar sentències del tercer trimestre del 2018 …

per llegir-ne més

La motivació sempre és preceptiva en els actes administratius resolutoris

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament

La motivació és un dels requisits dels actes administratius, que consisteix a expressar les raons que han portat l’òrgan que ha dictat un acte a fer-ho, i d’una determinada manera. Motivar és, per tant, justificar la decisió adoptada per l’òrgan administratiu, i és un element …

per llegir-ne més

La Sentència 112/2018, de 17 d’octubre del Tribunal Constitucional: L’Anàlisi del sistema objectiu, o no, de la Responsabilitat Patrimonial pel funcionament dels serveis públics

Nombre de lectures: 0

El passat 17 d’octubre, el Tribunal Constitucional va pronunciar la Sentencia 112/2018 (BOE 20.11.18, núm.280). La sentència és conseqüència de la qüestió d’inconstitucionalitat núm.95-2018, promoguda pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Logronyo. La qüestió plantejada ho fou en relació amb l …

per llegir-ne més

Els anomenats "programes de clemència" en el procediment sancionador (art. 62.4 de la Llei 39/2015)

Nombre de lectures: 0

1. Antecedents

Els programes de clemència van néixer en l'àmbit de la protecció de la competència i de la lluita contra els càrtels. S'originen en la política de clemència corporativa dels Estats Units, establerta el 1978 com a eina de la política antimonopoli per la qual s'atorgava …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica

Nombre de lectures: 0

Iniciem amb aquest apunt la publicació periòdica d’una selecció d’algunes de les darreres sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades al cercador de jurisprudència del Poder Judicial CENDOJ, que ja sigui per la temàtica sectorial que tracten, o bé perquè aborden aspectes propis del procediment …

per llegir-ne més

Persona denunciant i denúncia en la Llei 39/2015

Nombre de lectures: 0

1. Antecedents: la regulació insuficient de la denúncia

La legislació precedent sobre procediment administratiu comú ha dedicat molt poca atenció a la denúncia. Tant la Llei de 17 de juliol de 1958 com la Llei 30/1992 es refereixen a la denúncia com una de les causes que poden donar …

per llegir-ne més

Torna a munt