turisme

Curs virtual de gestió del pressupost

Nombre de lectures: 0

Curs virtual de gestió del pressupost

  • Elaboració dels continguts: 2007
  • Darrera actualització: febrer de 2019

BY X.Belanche NC SA E.Gea

Aquests són els continguts de consulta del Curs virtual de gestió del pressupost.

Objectius

  1. Adquirir nocions sobre diversos aspectes del pressupost: la seva definició, el marc legal, la planificació pressupostària, el procediment d’elaboració i el concepte de pressupost per programes.
  2. Aprendre la normativa reguladora, els principis pressupostaris i l’estructura del pressupost.
  3. Conèixer totes les fases d'execució pressupostària, els seus documents comptables i els diferents tipus de modificació del pressupost.

Sumari

Seguiment del curs

El curs se seguirà des de l'Aula Virtual de l'EAPC, on trobareu les indicacions didàctiques corresponents, així com les activitats a realitzar.

Autoria

  • Els continguts d'aquest curs han estat elaborats per Meritxell Masó, Joan Ruiz Culell i Àlex Sobrepera.
  • Coordinació tècnica i pedagògica: Eva Gea (Formació Virtual de l'EAPC)

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència Creative Commons BY-NC-SA, cosa que n'autoritza l'ús:

  • citant-ne la font i l'autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per a fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Creative Commons License
Els continguts sobre Gestió del pressupost estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 2.5 Espanya de Creative Commons

Així mateix, s'hi inclouen referències a materials d'altres autors i autores degudament consignades i per a l'ús de les quals caldrà avenir-se a les llicències corresponents.

Torna a munt