Formació Oberta

Continguts dels cursos

L'objectiu d'aquest repositori de recursos d'aprenentatge és facilitar la lliure difusió del coneixement i fomentar l'aprenentatge dels empleats públics fora de les aules. Hi trobareu els continguts de consulta dels cursos que es duen a terme a l’Aula Virtual, actualitzats periòdicament i disponibles en formats diversos. Podeu difondre'ls i usar-los lliurement, sempre que en citeu els autors i respecteu les condicions particulars de la llicència Creative commons prevista en cada cas.

Administració digital

 • Interoperabilitat: zgu icon
 • Portasignatures digital: zgu icon
 • Tramitador genèric: zgu icon
 • Notificació electrònica: eNOTUM: zgu icon
 • Tramitador Genèric: la gestió documental: zgu icon
 • Funcionament de la tramitació electrònica: zgu icon
 • ARESTA. Cap a una gestió integral de la documentació electrònica: zgu icon

Comunicació i habilitats

 • Llenguatge administratiu: zgu icon
 • Redacció de correspondència administrativa: zgu icon
 • Llenguatge jurídic: zgu icon
 • Redacció d'informes, propostes i resolucions: zgu icon
 • Documents administratius: criteris de redacció i models: zgu icon
 • Competències emocionals en l'entorn laboral: zgu icon

Econòmica

 • Gestió del pressupost: zgu icon
 • Comptabilitat per a l'Administració local: zgu icon

Jurídica

 • Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública: zgu icon
 • El tractament de les dades personals a l'Administració: zgu icon
 • Línies bàsiques de la protecció de dades personals a les administracions públiques: zgu icon
 • Procediment administratiu: zgu icon
 • Procediment administratiu sancionador: zgu icon
 • Potestats d'inspecció i control d'acord amb la Llei 26/2010: zgu icon
 • La responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública: zgu icon
 • Instruments de gestió pública als organismes de l'Administració de la Generalitat: de la planificació a la gestió: zgu icon
 • Organització i funcionament dels ens locals: zgu icon
 • Contractes del sector públic: zgu icon
 • Preguntes més freqüents del MOOC 'Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri': zgu icon

Organització i processos administratius

 • Gestió de documents electrònics: zgu icon
 • Gestió de documents electrònics per a l’administració local: zgu icon

Recursos humans, prevenció de riscos i polítiques socials

 • Prevenció de riscos laborals en el treball amb pantalles de visualització de dades: zgu icon
 • Accidents de trànsit in itinere: zgu icon
 • Videotutorials d'introducció a la base de dades de GIP/SIP: zgu icon
 • Taules del centre d'anàlisi d'informació a través de l'eina Click and Decide: zgu icon | zgu icon
 • Recursos humans per a l'Administració local: zgu icon
 • Eines bàsiques per actuar com a col·laboradors dels tribunals de selecció local: zgu icon
 • Els processos selectius a l'Administració local: zgu icon
 • Prevenció de riscos laborals: zgu icon
 • Gestió dels recursos humans: zgu icon
 • Formació per al teletreball: zgu icon
 • Formació per a la supervisió del teletreball: zgu icon

Suport a polítiques de govern

 • El deure d'intervenció en casos de discriminació de persones LGBTI: zgu icon
 • Capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes: zgu icon

Tecnologies de la informació

 • Gestió de tasques i competència digital: zgu icon
 • Internet social des de la perspectiva de l'Administració: zgu icon
 • Entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent: zgu icon
 • Cerca avançada, monitoratge i validació d'informació a Internet: zgu icon
 • Píndola d’autoaprenentatge sobre l'ús de OneDrive: zgu icon

Urbanisme i medi ambient

 • Urbanisme i ordenació del territori: zgu icon

Altres: documents sobre formació virtual

 • Guia per als tutors de l'Aula Virtual: zgu icon
 • Taller de familiarització amb l'entorn: zgu icon | zgu icon
 • PMF dels cursos de l'Aula Virtual: zgu icon
 • Instruccions d'autoinscripció als cursos de l'Aula Virtual de l'EAPC: zgu icon
 • Qui pot fer cursos a l'Aula Virtual de l'EAPC: zgu icon
 • Guia breu sobre Moodle 3.5 per als tutors de l'Aula Virtual de l'EAPC: zgu icon
 • PMF sobre l'accés a l'Aula Virtual i als cursos: zgu icon
Torna a munt